Ngày tạo: 26/11/2018

-       - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Nam

-     - Mã chứng khoán: QNU

-       - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.991.400 cổ phần (tỷ lệ 73,40%)

-     - Tên của người có liên quan tại TCNY: Chung Thành Đông

·         Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty

·         Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp

·         Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 73.300 cổ phần (tỷ lệ 1%)

-       - Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Nam Thái

·         Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT

·         Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp

·         Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 6.000 cổ phần (tỷ lệ 0,08%)

-       - Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Ngọ

·         Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên Hội đồng quản trị , Phó Tổng Giám đốc

·         Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp

·         Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 7.100 cổ phần (tỷ lệ 0,1%)

-     - - Tên của người có liên quan tại TCNY: Đoàn Kim Thịnh

·         Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc;

·        Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp

·         Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 6.700 cổ phần (tỷ lệ 0,1%)

-        - Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thanh Dũng

·    Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc;

·    Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp

·      Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 8.000 cổ phần (tỷ lệ 0,11%)

-        - Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Đình Được

·    Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng;

·    Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp

·       Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 6.200 cổ phần (tỷ lệ 0,09%)

-        - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.523.200 cổ phần ( tỷ lệ 22,4%)

-        - Mục đích thực hiện giao dịch: Thoái vốn Nhà nước

-        - Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

-        - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/11/2018

-        - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 29/12/2018

             

                                     CHI TIẾT ĐÍNH KÈM

Tin tức cổ đông Khác:
Ngày đăng: 09/05/2024
Thông báo đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiềnwww.mediafire.com/file/rbg3htzq24lkobw/Thông+báo+chia+cổ+tức.pdf/file 
 
Ngày đăng: 25/04/2024
Công bố Nghị quyết, biên bản, tài liệu, đại hội cổ đông thường niên năm 2024www.mediafire.com/file/z3fm9qasyf8t6pu/Hồ+sơ+đại+hội+đồng+cổ+đông+2024.pdf/file 
 
Ngày đăng: 30/03/2024
Thông báo và tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2024/UserFiles/image/tintuc/THÔNG BÁO VÀ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI.pdf https://www.mediafire.com/file/j0xp9w2q9g30j9b/THÔNG+BÁO+VÀ+TÀI+LIỆU+ĐẠI+HỘI.pdf/file
 
Ngày đăng: 26/03/2024
Báo cáo thường niên Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam năm 2023www.mediafire.com/file/xwjnpj0s1rb03qf/Báo+cáo+Thường+niên+Công+ty+(22.3.2024).pdf/file
 
Ngày đăng: 13/03/2024
Báo cáo tài chính năm 2023 www.mediafire.com/file/rtccz589h9l0c6x/Bao_cao_TC_2023_3M.pdf/file
 
Ngày đăng: 30/01/2024
Tình hình quản trị công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam năm 2023https://drive.google.com/file/d/1D3SY8-0nzM3FIBpP6hFWCmyMZLth2ck7/view?usp=drive_link
 
Thông tin liên hệ
 Tên đơn vị: 

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI 
TRƯỜNG ĐÔ THỊ
QUẢNG NAM

Địa chỉ: 781 Phan Chu Trinh
phường Hoà Hương
Thành phố Tam kỳ
Quảng Nam
MST: 4000108321
0235.3.851.274  

 

 
Quan hệ cổ đông
 
VIDEO

 
Dịch vụ

 

 

 

 

 

 
Thống kê truy cập
Đang xem: 1
Trong ngày: 965
Tổng truy cập: 599485
 
VỀ ĐẦU TRANG
Quảng cáo

 

 
Design by Nhật Thành.NET