Ngày tạo: 26/11/2018

-       - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Nam

-     - Mã chứng khoán: QNU

-       - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.991.400 cổ phần (tỷ lệ 73,40%)

-     - Tên của người có liên quan tại TCNY: Chung Thành Đông

·         Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty

·         Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp

·         Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 73.300 cổ phần (tỷ lệ 1%)

-       - Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Nam Thái

·         Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT

·         Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp

·         Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 6.000 cổ phần (tỷ lệ 0,08%)

-       - Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Ngọ

·         Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên Hội đồng quản trị , Phó Tổng Giám đốc

·         Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp

·         Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 7.100 cổ phần (tỷ lệ 0,1%)

-     - - Tên của người có liên quan tại TCNY: Đoàn Kim Thịnh

·         Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc;

·        Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp

·         Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 6.700 cổ phần (tỷ lệ 0,1%)

-        - Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thanh Dũng

·    Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc;

·    Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp

·      Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 8.000 cổ phần (tỷ lệ 0,11%)

-        - Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Đình Được

·    Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng;

·    Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp

·       Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 6.200 cổ phần (tỷ lệ 0,09%)

-        - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.523.200 cổ phần ( tỷ lệ 22,4%)

-        - Mục đích thực hiện giao dịch: Thoái vốn Nhà nước

-        - Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

-        - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/11/2018

-        - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 29/12/2018

             

                                     CHI TIẾT ĐÍNH KÈM

Tin tức cổ đông Khác:
Ngày đăng: 10/12/2019
CÔNG BỐ THÔNG TIN HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN NĂM 2019Công báo thông tin hợp đồng kiểm toán năm 2019
 
Ngày đăng: 08/04/2019
THÔNG BÁO VỀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019thông báo về tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2019
 
Ngày đăng: 13/03/2019
NGHỊ QUYẾT VỀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019Nghị Quyết về tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2019
 
Ngày đăng: 04/12/2018
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ HOÀN TẤT GIAO DỊCHTHÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ HOÀN TẤT GIAO DỊCH
 
Ngày đăng: 27/11/2018
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘTHÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
 
Ngày đăng: 27/02/2017
Thông báo đăng ký giao dịch Upcom Thông báo đăng ký giao dịch Upcom tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 
Ngày đăng: 27/02/2017
Thông báo ngày giao dich đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịchThông báo ngày giao dich đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam
 
Ngày đăng: 27/02/2017
Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếuQuyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu
 
Ngày đăng: 03/11/2016
Thông báo Về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)Thông báo Về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
 
Ngày đăng: 25/10/2016
Hồ sơ đăng ký đại chúng Công ty Môi trường đô thị quảng namHồ sơ đăng ký đại chúng Công ty Môi trường đô thị quảng nam ngày 1 tháng 4 năm 2016
 
Thông tin liên hệ
 Tên đơn vị: 

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI 
TRƯỜNG ĐÔ THỊ
QUẢNG NAM

Địa chỉ: 781 Phan Chu Trinh
phường Hoà Hương
Thành phố Tam kỳ
Quảng Nam
MST: 4000108321
0235.3.851.274  

 

 
VIDEO

 
Dịch vụ

 

 

 

 

 

 
Thống kê truy cập
Đang xem: 1
Trong ngày: 36
Tổng truy cập: 75210
 
VỀ ĐẦU TRANG
Quảng cáo

 

 
Design by Nhật Thành.NET